Main navigation

College Knowledge virtual events in multiple languages

Summary: Please join us for a College Knowledge 101 - introductory level presentations for families.

College Knowledge 101

Virtual Presentations for all students & Families in multiple languages.

Come learn about all about college! Applying, types, paying for colleges & answering questions you have! Students & families encouraged to come!

  • Benefits of going to college
  • Types of colleges
  • Apprenticeships
  • Financial Aid and Scholarships

Gift cards will be raffled at each session! See you there!

12/7 5:30-7 pm  Spanish Session

¡Ven a conocer todo sobre la universidad!

Solicitar, escribir, pagar universidades y responder las preguntas que tenga.

¡Estudiantes y familias animados a venir!

Join Teams: http://www.bit.ly/ckSpanish

12/7 5:30-7 pm  Vietnamese Session

Hãy đến tìm hiểu tất cả về đại học!

Nộp đơn, các loại, trả tiền cho các trường đại học và trả lời các câu hỏi bạn có!

Học sinh và gia đình được khuyến khích đến!

Join Teams: bit.ly/ckVietnamese

12/7 5:30-7 pm Cantonese Session

快啲嚟了解大學嘅所有知識吧! 

申請,類型,支付大學費用並回答您的問題! 

鼓勵學生同家庭嚟!

Join Teams: bit.ly/ckCantonese

12/7 5:30-7 pm Somali Session

Join Teams: bit.ly/ckSomali

12/14 5:30-7 pm English Session

Join Teams: bit.ly/ckEnglish

Please join us for a College Knowledge 101 Family Presentation.